Den dagen i uken du mest sannsynlig får godkjent et massivt lån

For å forstå når lånesøknader har høyest sannsynlighet for godkjenning, har LoanScouter analysert data om kunders låneopptak og godkjenningsrater over ulike ukedager. Rapporten dekker perioden 1. april til 30. april 2024 og gir innsikt i hvilke dager som gir størst mulighet for å få godkjent et stort lån.

Ukentlig fordeling av lånesøknader

Analysen viser at tirsdag er den mest populære dagen for å søke om lån, med 19,28 % av alle søknader sendt inn på denne dagen. Dette er tett etterfulgt av mandag med 18,63 %. Søndag har den laveste andelen med bare 9,36 % av søknadene. Denne fordelingen antyder at folk kanskje føler seg mest komfortable med å sende inn søknader tidlig i arbeidsuken, muligens for å få raske svar før helgen​​.

Ukentlig fordeling av lånesøknader
Ukentlig fordeling av lånesøknader

Godkjenningsrate etter ukedag

Når det gjelder godkjenningsrate, viser dataene at søknader som sendes inn på tirsdager har en høyere sannsynlighet for godkjenning sammenlignet med andre dager. Mandag og onsdag følger deretter, mens helgedager som lørdag og søndag har lavest godkjenningsrate.

Dette kan tyde på at låneselskapene har mer kapasitet til å behandle og godkjenne søknader tidlig i uken​​. Låneselskaper har kanskje flere ressurser tilgjengelig i starten av uken, noe som gjør det enklere å prioritere og raskt behandle nye søknader. I tillegg kan færre søknader på helgedager føre til at de som sendes inn da, får mindre oppmerksomhet og dermed lavere sjanse for rask godkjenning.

Beløp

Analysen viser også en interessant fordeling basert på lånebeløp. Søknader om lån mellom 30 000 og 39 999 NOK utgjør 26,58 % av totalen, mens lån over 60 000 NOK utgjør 11,84 %.

Lån i den laveste kategorien under 10 000 NOK er minst vanlig med kun 0,73 % av totalen.

Dette antyder at de fleste søker om moderate til store lån, sannsynligvis for større investeringer eller gjeldskonsolidering​​.

Beløp
Beløp

Demografisk fordeling

Når vi ser på demografien av lånesøkere, dominerer aldersgruppen 30-39 år med 27,34 %, tett etterfulgt av de i alderen 40-49 år med 22,15 %. Eiere av eiendom utgjør 40,59 % av søkerne, mens majoriteten (59,41 %) ikke eier eiendom. Dette indikerer at både unge profesjonelle og middelaldrende individer uten eiendom føler behovet for lån, enten for personlig eller profesjonell bruk​​. Disse dataene viser en bred etterspørsel etter lån på tvers av ulike demografiske grupper.  

Demografisk fordeling
Demografisk fordeling

Betydningen av ansettelsesstatus

Ansettelsesstatus spiller også en viktig rolle i søknadsprosessen. Flertallet av låntakere (68,52 %) er fast ansatte, mens pensjonister utgjør 24,27 %. Selvstendig næringsdrivende og midlertidige ansatte/vikarer har lavere representasjon.

Dette viser at stabile inntektskilder er en viktig faktor for søkere, noe som sannsynligvis øker sjansen for godkjenning​​.

Låneselskapene vurderer fast ansatte som lavere risiko, noe som gjør dem til mer attraktive kandidater for lån. På den andre siden kan selvstendig næringsdrivende oppleve større utfordringer på grunn av variabel inntekt og økonomisk usikkerhet.

Betydningen av ansettelsesstatus
Betydningen av ansettelsesstatus

Konklusjon

Analysen viser tydelig at tirsdag er den beste dagen for å søke om lån, da godkjenningsratene er høyere tidlig i arbeidsuken. Lånesøknader varierer betydelig med hensyn til beløp og demografisk profil, hvor yngre og middelaldrende individer uten eiendom er de mest aktive søkerne. Ansettelsesstatus spiller en kritisk rolle, med fast ansatte som den største søkergruppen.

Å søke om lån tidlig i uken gir låneselskaper bedre mulighet til å behandle søknadene grundig, noe som øker sannsynligheten for godkjenning.

«Andreas Linde, finansanalytiker og CEO i LoanScouter

Dette innblikket kan hjelpe låntakere med å strategisk planlegge når de skal sende inn sine søknader for å øke sjansene for godkjenning.

Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Nyheter > Den dagen i uken du mest sannsynlig får godkjent et massivt lån