Analyse: Hvordan påvirker din månedlige inntekt sjansene dine for å få et lån?

I en nylig rapport fra LoanScouter, fra 14. mars til 14. april 2024, undersøkes forholdet mellom låntakeres månedlige inntekter og deres sannsynlighet for å få innvilget lån i Norge. Analysen gir innsikt i hvordan ulike inntektsnivåer påvirker godkjenningsraten for lån og kan hjelpe potensielle låntakere med å forstå deres posisjon i lånemarkedet.

Lånefordeling basert på månedlig inntekt

Rapporten avslører at majoriteten av lånesøknadene kommer fra personer med en månedlig inntekt mellom 30.000-39.999 NOK, hvor disse utgjør 27,41% av alle søknader. Dette er fulgt av de som tjener mellom 40.000-49.999 NOK, som står for 21,86% av søknadene. Den minste andelen av lånesøknadene kommer fra de som tjener under 10.000 NOK, kun 0,33%, noe som tyder på en betydelig barriere for de laveste inntektsgruppene.

Lånefordeling basert på månedlig inntekt
Lånefordeling basert på månedlig inntekt

Godkjenningsrater sammenlignet med inntektsnivåer

Detaljert analyse av godkjenningsratene viser at personer med høyere inntekt har en større sjanse for å få innvilget lån. Dette mønsteret indikerer at långivere vurderer høyere inntekt som en indikator på større tilbakebetalingsevne, noe som resulterer i en lavere risiko for långiveren. Videre reflekterer dette en bredere trend hvor finansiell stabilitet verdsettes høyt i lånebeslutninger.

«Vår analyse understreker viktigheten av inntektsverifisering i låneprosessen. Det å sikre at låntakere har en stabil og tilstrekkelig inntekt er avgjørende for å minimere risiko.«

Andreas Linde

Økonomisk sårbarhet og låneadgang

Rapporten peker også på en viktig sosioøkonomisk faktor: de med lavere inntekt har ikke bare lavere sjanse for godkjennelse, men de søker også sjeldnere om lån. Dette kan reflektere en økonomisk sårbarhet og en selvoppfattelse av lav kredittverdighet, noe som potensielt forhindrer denne gruppen i å søke økonomisk støtte selv når det trengs. Forbedring av tilgang til finansielle tjenester og støtte for lavinntektsgrupper kan være nøkkelen til å redusere økonomisk ulikhet og fremme inklusjon i finanssektoren.

Konklusjon

LoanScouter sin rapport understreker den tydelige sammenhengen mellom inntekt og lånemuligheter i det norske markedet. Høyere inntekt gir ikke bare bedre sjanser for godkjennelse, men også høyere aktivitet i lånesøknadsprosessen.

«Inntektsnivået til en låntaker er kritisk for å bedømme deres tilbakebetalingsevne. Vår analyse viser at finansiell inkludering fortsatt er et område som krever oppmerksomhet, spesielt for de lavere inntektsgruppene.«

Andreas Linde, finansekspert og administrerende direktør i LoanScouter.

Dette kaster lys over viktige økonomiske skillelinjer og mulige barrierer for finansiell inklusjon, som kan adresseres for å skape et mer rettferdig låne system.

Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Nyheter > Analyse: Hvordan påvirker din månedlige inntekt sjansene dine for å få et lån?