Låntrender i April 2024: En analyse av lånebeløp

I perioden fra 1. til 28. april 2024 har LoanScouter samlet og analysert data om lånebeløp i Norge. Denne analysen fokuserer på hvordan forskjellige demografiske og økonomiske faktorer som alder, inntekt og eiendomsbesittelse påvirker størrelsen på lånebeløpene, og gir innsikt i låneatferden blant nordmenn i løpet av denne måneden. Disse dataene kommer fra lån tatt online gjennom LoanScouter i løpet av denne perioden.

Regionale forskjeller i lånebeløp

I perioden fra 1. til 28. april 2024 har LoanScouter samlet og analysert data om lånebeløp i Norge. Dataene indikerer betydelige regionale forskjeller i gjennomsnittlige lånebeløp. Finnmark topper listen med et gjennomsnitt på NOK 182.143, mens Møre og Romsdal har det laveste gjennomsnittet på NOK 100.139.  Denne variasjonen kan tyde på variasjon i økonomiske aktiviteter og kredittmarkedsadgang i de forskjellige regionene.

Regionale forskjeller i lånebeløp
Regionale forskjeller i lånebeløp

Alderspåvirkning på lånebeløp

Aldersgruppen 60-69 år ser ut til å låne mest med et gjennomsnitt på NOK 179.069, noe som reflekterer deres økonomiske stabilitet og kanskje høyere kjøpekraft. Den yngste gruppen (18-29 år) og den eldste (70+ år) låner minst, noe som speiler deres henholdsvis begrensede inntekt og reduserte finansieringsbehov. Dette kan indikere at midler er mer tilgjengelige og lånebehovet høyere i den arbeidende og mer etablerte delen av befolkningen.

Alderspåvirkning på lånebeløp
Alderspåvirkning på lånebeløp

Påvirkningen av eiendomsbesittelse og ansettelsesstatus

Eiendomsbesittere låner i gjennomsnitt NOK 176.093, sammenlignet med de som ikke eier eiendom, som låner NOK 150.492. Dette antyder at eiendomsbesittelse kan være en faktor for høyere lånebeløp grunnet sikkerhet i eiendomsverdier. Blant de ansatte er det fast ansatte som låner mest (NOK 180.886), mens studenter og andre med uformell eller ingen ansettelse låner minst, noe som reflekterer deres økonomiske sikkerhet og inntektsnivå.

Påvirkningen av eiendomsbesittelse og ansettelsesstatus
Påvirkningen av eiendomsbesittelse og ansettelsesstatus

Ukedagseffekten på lånebeløp

Interessant nok varierer lånebeløpene også etter ukedager, med høyeste gjennomsnitt på lørdag (NOK 174.820) og torsdag (NOK 163.188). Dette kan tyde på en trend hvor lånetagere planlegger økonomien sin mot helgen eller benytter seg av helge-åpne banktjenester. Den økte aktiviteten på disse dagene kan også reflektere en kulturell preferanse for å håndtere finansielle saker i forkant av en ny uke, og understreker viktigheten av tilgjengelighet og fleksibilitet i banktjenester.

Ukedagseffekten på lånebeløp
Ukedagseffekten på lånebeløp

Konklusjon

Analyse av lånebeløpene i Norge i april 2024 viser en tydelig innflytelse av regionale, demografiske og økonomiske faktorer. 

Tallene vi ser i april indikerer ikke bare ulike økonomiske vaner men også hvordan forskjellige samfunnssegmenter tilpasser seg økonomiske realiteter

Andreas Linde, finansekspert og CEO hos LoanScouter. 

Dette gir oss verdifull innsikt i kredittadferden i Norge og kan bidra til bedre målrettede finansielle tjenester. Med denne kunnskapen kan finansinstitusjoner og beslutningstakere bedre forstå og tilpasse sine tilbud til befolkningens behov.

Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Nyheter > Låntrender i April 2024: En analyse av lånebeløp