Lær litt om finansforvaltning og hvordan du bør håndtere din gjeld

Finansforvaltning kan ha stor påvirkning for manges liv, men er no de fleste har lite kjennskap til. Vi hjelper deg med å forstå hva det går ut på.

Finansforvaltning

Økonomi og finans kan virke tørt og kjedelig, men det er en del av alles liv

Skal man ha en hverdag med stabilitet og lite stress er det en fordel å ha kontroll på økonomien sin. Om du har gjeld vil det hjelpe deg å komme ut av den og dersom du ikke har gjeld kan du gjennom god kontroll unngå unødvendig gjeld i framtiden.

I dag er det vanlig at de fleste har gjeld i en eller flere former. Man kan blant annet ha boliglån, billån, forbrukslån eller noe på avbetaling. Det er viktig å være bevisst på rammene disse har og innvirkningen de kan ha på din økonomi. Dette er noe vi også vil gi deg tips om her.

På denne siden skal vi gi deg et bedre innblikk i følgende:

  1. Hva er finansforvaltning og gjeldsforvaltning?
  2. Hvordan kan jeg best håndtere min gjeld?
  3. Hva er foreldelse av gjeld?

Hva er finansforvaltning og gjeldsforvaltning?

Forvaltning betyr administrasjon eller styring. Ordet brukes som oftest om deler av offentlige myndigheter som utøver administrasjon og styring, dette er offentlig forvaltning. En del av den offentlige forvaltningen er gjeldsforvaltning og finansforvaltning.

Finansforvaltningen investerer penger for blant annet kommuner. Hvor en andel av de prøver å få et utbytte av disponible midler. Dette er noe kommunene kan være godt tjent med, men det har også gjennom tiden vært tilfeller hvor store svingninger i markedet har ført til store tap for kommuner. 

De som utøver finansforvaltning skal være i stand til å gjøre en kvalifisert vurdering om risiko og hensikt. Dette må gjøres i henhold til kommuneloven, finansreglement og finansforskriften. 

Når vi snakker om gjeldsforvaltning så snakker vi som regel om statlig håndtering av gjeld. Det kan eksempelvis være hvordan kommuner skal forholde seg til risikoer rundt renter, refinansiering og marginer når de låner penger fra en finansinstitusjon.

Børskrakket i 2018 første til store tap for flere kommuner på grunn av finansforvaltning. Dette er noe man kanskje ikke er bevisst på, men globale endringer vil påvirke de fleste på flere plan.
Slik blir du kvitt gjeld
Slik blir du kvitt gjeld

Hvordan kan jeg best håndtere min gjeld?

Du har kanskje et eller flere lån, noe som er vanlig og noen lån er mer gunstige enn andre. De mest vanlige lånene er boliglån, billån, studielån og forbrukslån. I tillegg kan man ha i gjeld kredittkort eller kjøp på avbetaling. Her har du noen alternativer for hvordan de best kan håndteres. 

3 tips for hvordan best håndtere gjeld:

  1. Unngå gjeld med høye renter og dårlige betingelser
  2. Ta aldri opp mer gjeld enn man kan komfortabelt betale
  3. Samle eventuelt flere mindre lån under ett lån

Det kan hende man er fornøyd med betingelsene man har, men det kan fortsatt være muligheter for bedre renter. Med tiden kan for eksempel din kredittscore gå opp, noe som kan gi deg rom til å forhandle med banken. I tillegg har du ingenting å høre med andre banker om du kan få bedre vilkår der.

Forbrukslån kan ha høy variasjon i renter i tillegg til gebyrer så hvis man får flere mindre lån kan man ende med høye månedlige utgifter og kan slite med å få hodet over vannet. Da er det lurt å se om det er muligheter for bedre vilkår hos andre låneleverandører og om du har flere lån burde du kanskje få de samlet under et.

Dersom du ikke overholder betalingsfristen på din gjeld vil den normalt etter purringer ende hos en kreditor som vil starte en inkassosak. Dersom du ikke skulle være enig i denne gjelden er det fortsatt særdeles viktig at du møter i retten dersom kreditoren ønsker en tvungen gjeldsordning. Hvis ikke kan kreditoren ende med retten på sin side.
Alt om lån
Finansforvaltning

Hva er foreldelse av gjeld?

Etter en periode hvor kreditor ikke har vært i stand til å innhente en gjeld, vil gjelden ikke lenger være gyldig. Dette er hva som menes med foreldelse. Derimot kan det fort bli komplisert for det er varierer hvor lenge man må vente på foreldelse og når fristen for foreldelse skal gjelde fra.

Foreldelsesfristen er normalt etter 3 eller 10 år, med det er ikke alltid fristen nødvendigvis starter fra forfall av fakturaen. Ofte vil foreldelsesfristen starte fra en helt annen dato. Retningslinjene for dette er bestemt av foreldelsesloven

I foreldelsesloven står det at foreldelsesfristen starter fra den dagen långiveren “tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse”. Det vil si at dersom et lån eller en tjeneste er bestemt at skal betales på en satt dato, så vil det være bestemmende for når foreldelsesfristen skal gjelde fra. Dersom det avtales en utsettelse av forfallsdatoen så utsettes også foreldelsesfristen. 

Skulle du først sitte i en situasjon med høy gjeld finnes det muligheter for hjelp. Du kan kontakte NAV eller private aktører som kan hjelpe deg få kontroll og se på mer håndterbare løsninger.

Dersom det ikke er avtalt en satt dato for betaling kan foreldelsesfristen gjelde fra da et produkt eller en tjeneste har blitt leverte.

Siden det er mange faktorer som spiller inn vil det ofte være vanskelig å si eksakt dato og du vil være avhengig i å kontakte kreditor eller ta i bruk en tredjepart. 

Ofte stilte spørsmål om finansforvaltning

Hva er forskjellen mellom fast rente og flytende rente?

Når du tar et boliglån kan du gjerne velge mellom fast eller flytende rente. Hvilken rente du velger kan bli basert på hvor mye forutsigbarhet du ønsker. Flytende rente følger endringene i markedet, mens fast rente holder seg helt lik. Fast rente settes for en periode, for eksempel for 3, 5 eller 10 år.

Hvorfor burde jeg spare?

Sparing er noe alle burde drive med. Det vil gi deg både frihet og trygghet. Du vil kunne samtidig oppfylle drømmer i fremtiden og hjelpe deg komme bedre ut dersom du skulle få uforventede økonomiske utfordringer.

Hva er en kredittscore?

En kredittscore er resultatet av en kredittvurdering. En kredittvurdering blir alltid gjennomført når du søker om et lån. I tillegg blir det ofte gjort hvis du ønsker et abonnement som etterbetales eller om du kjøper på avbetaling.

En kredittscore kan komme i flere versjon som for eksempel 1-100. I hovedregel så vil jo høyere kredittscore du har si hvor gunstig du er å ha som låntaker. Med en høyere kredittscore vil du som regel få bedre renter og har høyere sannsynlighet for å få innfridd ønsket lån.

Hva er et forbrukslån?

Forbrukslån er en type lån som de fleste kan få uten sikkerhet med forbehold om at man har høy nok kredittscore. Det finnes mange større og mindre banker som tilbyr dette og vilkårene varierer. Det kan være snakk om lån på noen tusen eller lån på flere hundretusen.

Disse lånene kan ha stor variasjon i renter og gebyrer. Skulle man sitte i en vanskelig situasjon eller trenger et større beløp til kjøp eller for eksempel opppussing, kan dette være et godt alternativ. Men uansett når du skal ta et lån er det viktig å tenke over om innbetalingene passer til din økonomi.

Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Økonomiguide > Alt om finansforvaltning > Lær litt om finansforvaltning og hvordan du bør håndtere din gjeld