Hva skjer når den negative renten går andre veier?

Renter holder seg sjeldent på samme nivå over lang tid og varierer stadig. I perioder kan man oppleve enten høye renter eller negative renter. Renter kan til og med bli negative. De negative rentene er ikke noe du nødvendigvis vil merke, men det kan ha en del å si for økonomien din.

Unngå negative renter

Lær det du trenger å vite om negative rente

Du har kanskje ikke hørt så mye om negative renter før, men for mange har det en stor innvirkning på hverdagen. Det er ikke dumt å samle nok kunnskap om slikt for en dag kan det ha større innvirkning her til lands og med kunnskap er vi bedre rustet til å håndtere problemstillingene som kan dukke opp.

Renter varierer til stadighet og er ikke alltid like lett å gjøre seg klok på. Negative renter påvirker land individuelt og trenger ikke påvirke privatpersoner direkte. Derimot kan det bli indirekte virkninger for mange. På denne siden vil vi gå gjennom betydning av negative renter og hva det kan ha å si for deg.

For å gi deg et innblikk i og forstår hvordan dette fungerer har vi skrevet om følgende på denne siden:

  1. Hva er negative renter?
  2. Hva har negative renter å si for deg?
  3. Er negative renter en positiv ting?

Hva er negative renter?

Når du tar et lån vil du betale en rente på beløpet du har lånt. Dersom renten blir negativ vil det bety at banken skal betale deg for å låne penger, men da betyr det samtidig at du må betale banken renter for å ha penger på konto. Dette er ikke noe som normalt ikke påvirker privatpersoner.

Dette er noe som påvirker lån og innskudd mellom de private bankene og sentralbankene i de respektive landene det gjelder. Sentralbankene har en en egen rente som kalles styringsrenten og det er den som normalt kan bli negativ. Styringsrenten er den renten private bankene låner for når du de låner videre ut til deg og vil være med på å bestemme hvilken rente du får i privatbankene.

Privatpersoner kan ikke låne i sentralbanken.

Hva har negativ rente å si for deg?

Negative rente eller særdeles lave renter forekommer normalt på grunn av utfordringer i markedet, hvor det er ønskelig at folk tar mer i lån og bruker mer penger for å stimulere økonomien. 

Skulle styringsrenten bli negativ kan det bety at du får en rente som er ganske nær null. Dette kan gjøre fristende å ta større lån, men det er viktig at du er bevisst på noen ting først:

  1. Selv om du har en lav rente kan det fortsatt komme andre utgifter med et lån
  2. Selv om renten er lav nå så kan den fort endre seg den andre veien og du vil kunne slite med å bemanne lånet
  3. Med lav rente er det en god anledning til å betale ned mer på eksisterende lån
  4. Valutakursene kan gå ned

Skulle det blir negative renter på din konto vil det også kunne bety at du vil måtte betale for å ha penger i banken. Da vil det være gunstig for deg å heller ta ut pengene. Dette er noe ikke bankene ønsker for da vil de ha mindre kapital å bruke.   

Eksempel på hva negativ rente vil ha å si på sparepenger:

SparepengerNegativ rentesatsSparepengene etter 1 år
100.000,--0,2%99.800,-
100.000,--1%99.000,-
100.000,--3%97.000,-

Er negative renter en positiv ting?

Dette er noe vi ikke har et konkret svar på enda siden det er noe vi ikke har opplevd så lenge. Vi kan se tydelige positive innvirkninger i form av bedre kjøpekraft og gunstige lån, men vi ser også negative innvirkninger i form av svekket valuta, mindre avkastning og at det tas lån som ikke kan bemannes når renten går opp igjen.  

Selv om vi ikke vet den totale påvirkningen av negative renter, så kan det være lurte å være bevisst på de virkningene vi kjenner til. 

Når renten går ned vil avdragene dine bli mindre også. Selvfølgelig kan det være godt med mer penger disponibelt, men det kan være lurt å heller bruke anledningen til å betale ned mer på lånet.

Bivirkningen av negative renter kan være at vi får “bobler” i for eksempel aksjemarkedet eller boligmarkedet når det handles for mer på grunn av lave renter som videre leder til at boblen sprekker fordi lånene ikke er forsvarlig i forhold til fremtidige renter. 

Alt du trenger å vite om renter
Alt du bør vite om effektiv rente

Ofte stilte spørsmål om den beste rente

Har vi negativ rente i Norge?

I Norge har vi ikke negativ rente, men vi har satt styringsrenten ned mot 0%. Derimot har våre naboer Sverige og Danmark hatt negativ rente i flere år.

Hva betyr styringsrente?

Styringsrenten er den renten som respektive lands sentralbanker bruker til lån og innskudd fra private banker. Den brukes også for å styre økonomien ved behov. 

I Norge er sentralbanken Norges Bank. Norges auksjonerer ut lån til bankene hvor de som betaler høyest rente får låne.

Hva vil skje med mine sparepenger dersom kontoen får negativ rente?

Skulle noe slikt skje kan det i teorien si at du må betale banken for pengene din. For eksempel om du har 100.000,- på konto med en negativ rente på 2% vil det bety at du må betale banken 2000,- etter 1 år.

Hvordan unngår jeg å betale for negative renter?

Nå har vi ikke negative renter i Norge, men dersom det skulle komme kan det være at du kan ha penger i banken inntil en viss sum uten å måtte betale renter. Utover det må du da eventuelt vurdere å bruke, investere eller ta ut pengene.

Andreas Linde
Skrevet av
LoanScouter > Økonomiguide > Guide til renter > Hva skjer når den negative renten går andre veier?